Zahn Cup BEVS 1107 Cốc đo độ nhớt sơn, mực in

Zahn Cup BEVS 1107 đo độ nhớt của chất lỏng Newton hoặc gần Newton ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mực in, sơn.

0939331539