Tủ so màu Tilo đánh giá màu sắc chính xác, nhanh chóng

Tủ so màu ứng dụng trong Đồ họa; Các ngành nhiếp ảnh, dệt, nhuộm, bao bì, in ấn, da, mực, dệt kim, nhựa, ô tô và gốm sứ để đánh giá màu sắc khách quan.

0939331539