Tủ cấy kị khí BACTRONEZ 354L nghiên cứu nuôi cấy vi khuẩn

Tủ cấy kị khí BACTRON tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình đưa mẫu nguyên liệu vào, sang tiêm chủng, ủ bệnh, kiểm tra và phục hồi (không tiếp xúc với oxy). Ứng dụng trong xét nghiệm vi sinh kị khí, vi sinh học lâm sàng, nghiên cứu nuôi cấy.

0939331539