Tủ ấm SMI2 56L Shel Lab thiết kế hoàn hảo cho phòng thí nghiệm

SMI2 là tủ ấm Nghiên cứu huyết học, xác định vi sinh vật, dược phẩm, nuôi cấy vi khuẩn, Kiểm soát chất lượng chế biến thực phẩm, Nghiên cứu sinh hóa,

0939331539