SRI3 Tủ ấm lạnh 68L ứng dụng BOD, nghiên cứu vi sinh vật

SRI3-2 là dòng Tủ ấm lạnh (hay được gọi là tủ ấm B.O.D.) thường được sử dụng xác định B.O.D., nghiên cứu thực vật và côn trùng, các nghiên cứu trong lên men và nuôi cấy vi khuẩn.

0939331539