SMO5 Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 138L ổn định nhiệt độ tối ưu

SMO5 Tủ sấy đối lưu cưỡng bức với nhiệt độ tới 306°C cho thời gian chu kỳ nhanh hơn, có hệ thống điều khiển nhiệt độ PID tiên tiến với nhiệt độ ổn định.

0939331539