RAL Thẻ quạt màu sơn dòng Classic K5, K7 TQC Sheen

RAL Thẻ Quạt màu Ral K5 và Ral K7 cung cấp dữ liệu màu chuẩn để kiểm tra và đánh giá màu sắc sản phẩm ngành sơn, mực in, vật liệu phủ và các lĩnh vực khác có liên quan đòi hỏi độ chính xác màu sắc cao.

0939331539