PMB 202 Cân sấy ẩm hãng Adam dùng trong phòng thí nghiệm

PMB 202 cân sấy ẩm tiết kiệm thời gian cho phép họ nhanh chóng thực hiện phân tích độ ẩm và chia sẻ kết quả kiểm tra dễ dàng.

0939331539