Máy đo thời gian khô màng sơn BEVS1813 hãng BEVS

  • Máy đo thời gian khô màng sơn BEVS1813 hãng BEVS  được sử dụng để đo thời gian từng giai đoạn của quá trình làm khô lớp phủ, màng film.
  • Máy kiểm tra thời gian khô màng film đánh giá trực quan và khả năng tái tạo tốt, đánh giá chính xác từng giai đoạn khô của lớp phủ.
  • Máy có màn hình điều khiển cảm ứng, cài đặt thời gian tùy chỉnh theo từng giai đoạn và thao tác rất đơn giản, dễ sử dụng.

0939331539