Máy Đo pH 1200 Horiba LAQUA

Máy đo pH 1200 Horiba LAQUA – Máy đo pH để bàn đến từ Nhật Bản. Là model cơ bản của dòng để bàn 3 số lẻ nhưng đã được cải tiến. Tích hợp nhiều công nghệ mới như: Màn hình cảm ứng và lưu kết quả hiệu chuẩn, kết quả đo. Giúp chúng ta dễ dàng cập nhập thông tin của máy, các kết quả đã đo

0939331539