Iwata Cup Cốc đo BEVS đo độ nhớt sơn, mực in BEVS dễ dàng

Iwata Cup là dạng cốc đo độ nhớt của sơn và chất lỏng tương tự khác trong phòng thí nghiệm hoặc trên điểm thử nghiệm, ứng dụng rộng rãi trong vật liệu phủ

0939331539