DO110 Máy đo Oxy hòa tan cầm tay gọn nhẹ, hiện đại

DO 110 – Máy đo chất lượng nước cầm tay – chỉ tiêu Oxy hòa tan. Bạn có thể sử dụng trong phòng thí nghiệm, hay bất kì điểm thực nghiệm nào.

0939331539