DK6 Bộ phá mẫu đạm nhanh

Bộ phá mẫu đạm nhanh model DK6 xác định hàm lượng nitơ và đạm trong thực phẩm theo Kjeldahl, hay nhu cầu oxy hóa học COD trong phân tích môi trường.

0939331539