Cốc đo tỷ trọng BEVS ứng dụng ngành sơn, mực in

Cốc đo tỷ trọng BEVS ứng dụng rộng rãi trong ngành sơn, mực in hay vật liệu phủ ở nhiệt độ nhất định với 3 thể tích 50cc, 100cc, 83.3cc.

0939331539