Cốc đo tỷ trọng BEVS

Cốc đo tỷ trọng BEVS

Cốc đo tỷ trọng BEVS 2101 và BEVS 2102 sản xuất bởi hãng BEVS dùng để đo tỷ trọng các chất lỏng cũng như là dung dịch một cách chính xác được sử dụng nhiều trong các ngành sơn nước, in ấn, dệt nhuộm,…

0939331539