BM 120 Kính hiển vi quang học 2 mắt đơn giản Boeco

BM 120 kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến để quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ một hệ thống các thấu kính thủy tinh.

0939331539